monthly poster

Monday, 11 January 2016

(BAHASA) Skema Jawapan (SPM) - Bagaimana Keimunan Tercapai

Contoh soalan dari buku saya yang akan diterbitkan bulan hadapan:

"Huraikan hubungan antibodi dan antigen yang menyebabkan keimunan satu-satu organisma tercapai" (5 markah).

Skema Jawapan:


Jawapan:

1. antigen
2. spesifik/ khusus
4. keimunan
5. spesifik/ khusus

No comments:

Post a Comment