monthly poster

Wednesday, 13 January 2016

(BAHASA) Skema Jawapan Kertas 2 Bahagian B (SPM) - Kepentingan Homeostasis kepada Organisma

Contoh soalan:

"Bincangkan secara ringkas kepentingan homeostasis kepada benda hidup" (8 markah).

Skema Jawapan:2 markah tambahan diperoleh apabila pelajar memberi definisi (maksud) homeostasis dalam ayat pertama dan kesimpulan (pendapat logik/bernas pelajar) dalam ayat terakhir skema jawapan:

Maksud: Mekanisma kawalatur dalam organisma untuk memelihara keseimbangan persekitaran dalaman.

Kesimpulan: Pada pendapat saya, homeostasis adalah penting supaya kita dapat mengelakkan persekitaran dalaman daripada menjadi berkecamuk yang boleh menjejaskan sistem tubuh kita.

No comments:

Post a Comment