monthly poster

Tuesday, 26 January 2016

4 General yet Critical Points for Bacteria (O-Level, UEC, SPM)

Here are the points you should know when studying Bacteria subtopic in Unit 1 Microorganisms (O-Level) and Chapter 22 (UEC). Also, this can be helpful for SPM students learning Dynamic Ecosystem (F4) and Transport (F5).
Wednesday, 13 January 2016

(BAHASA) Skema Jawapan Kertas 2 Bahagian B (SPM) - Kepentingan Homeostasis kepada Organisma

Contoh soalan:

"Bincangkan secara ringkas kepentingan homeostasis kepada benda hidup" (8 markah).

Skema Jawapan:2 markah tambahan diperoleh apabila pelajar memberi definisi (maksud) homeostasis dalam ayat pertama dan kesimpulan (pendapat logik/bernas pelajar) dalam ayat terakhir skema jawapan:

Maksud: Mekanisma kawalatur dalam organisma untuk memelihara keseimbangan persekitaran dalaman.

Kesimpulan: Pada pendapat saya, homeostasis adalah penting supaya kita dapat mengelakkan persekitaran dalaman daripada menjadi berkecamuk yang boleh menjejaskan sistem tubuh kita.

Monday, 11 January 2016

(BAHASA) Skema Jawapan (SPM) - Bagaimana Keimunan Tercapai

Contoh soalan dari buku saya yang akan diterbitkan bulan hadapan:

"Huraikan hubungan antibodi dan antigen yang menyebabkan keimunan satu-satu organisma tercapai" (5 markah).

Skema Jawapan:


Jawapan:

1. antigen
2. spesifik/ khusus
4. keimunan
5. spesifik/ khusus