monthly poster

Wednesday, 21 January 2015

(BAHASA) Soalan KBAT Aras Tertinggi (Mencipta) - Fungsi-fungsi Struktur/Organel di dalam Sel Haiwan

Berikut ialah contoh soalan KBAT yang bakal ditanya kepada pelajar Tingkatan 4 yang telah mempelajari Bab Sel.

"Berikut ialah diagram berlabel mengenai sel haiwan:


Anda ialah pegawai pendidikan yang telah ditugaskan untuk memberi ceramah tentang fungsi kelima-lima struktur/organel di dalam sel haiwan kepada penduduk kampung di kawasan pedalaman. Tuliskan intipati ceramah anda. Anda dikehendaki memberikan jawapan dalam bentuk simile/metafora." (10 markah).

Teknik simile/metafora bermaksud kaedah memperihalkan satu-satu perkara dalam bentuk perbandingan yang mudah difahami oleh masyarakat umum.


Berikut ialah jawapan lengkap saranan Cikgu Heery:Untuk pelajar-pelajar Tingkatan 4 dan guru-guru Biologi, anda perlu siap siaga untuk soalan seperti ini pada tahun-tahun akan datang. Semoga berjaya!

RESPECTO.


No comments:

Post a Comment